III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO
“CAFE JAZZ FESTIWAL” – RADOM 2018- NAD ZALEWEM BORKI
17-18-19 sierpnia 2018

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I O W A

Konkurs III C.J.F. o nagrodę „JAZZOWA KAWIARKA”
Radom 2018

--------------------------------

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI
*nota biograficzna
*fotografia
*aktualne nagranie (MP3)
*program konkursowy

--------------------------------

Tytuły utworów oraz imię i nazwisko kompozytora:
1.

2.

3.

Czas trwania całości:

--------------------------------

Dane kontaktowe:
telefon:

adres:

strona www (opcjonalnie):

--------------------------------

Proszę określić potrzeby techniczne (pulpity, mikrofony itp.):

--------------------------------

Oświadczenie
Oświadczam, że regulamin Konkursu jest mi znany, oraz akceptuję jego wszystkie postanowienia. Załączony materiał dźwiękowy został nagrany przez muzyka, który w przypadku zakwalifikowania wystąpi w Finale Konkursu.

--------------------------------

Miejscowość:

--------------------------------

Data:

--------------------------------

Podpis:

Załączniki:

nota biograficzna
fotografia
aktualne nagranie mp3
program konkursowy

Drukuj