REGULAMIN KONKURSU III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU JAZZU TRADYCYJNEGO „CAFE JAZZ FESTIVAL” RADOM 17-18-19.08.2018 NAD ZALEWEM BORKI O „JAZZOWĄ KAWIARKĘ”

 

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji 26-660 Radom ul. Narutowicza 9

Dyr. Art. Wojciech Kamiński – tel. 501 379 787 – e-mail: wkaminski@cafejazz.eu

Mirosław Kalinin [ Organizator ] – tel. 508 232 880 ;

Wojciech Chrzanowski [ Inspicjent ] – tel.501 582 307

 

II. CELE I ZADANIA KONKURSU

 • popularyzacja muzyki jazzowej;
 • popieranie i promowanie twórczości solistów i zespołów uprawiających różne odmiany jazzu tradycyjnego;
 • aktywizacja jazzowych środowisk twórczych;
 • konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk;
 • inspirowanie twórczego podejścia do najlepszych tradycji muzyki jazzowej, które są podstawą konkursu.
 • konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk;

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą wziąć udział soliści -instrumentaliści, wokaliści, uprawiający tradycyjne odmiany jazzu. Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać łącznie z aktualnym nagraniem. Demo powinno zawierać co najmniej trzy utwory ;
 2. W Konkursie mogą brać udział amatorzy oraz profesjonaliści , bez ograniczeń wiekowych.
 3. Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatorów Jury, złożone z czołowych muzyków i autorytetów jazzu.
 4. Konkurs, w zależności od ilości zgłoszeń może przebiegać jedno, lub dwuetapowo:
  * 1 etap – eliminacje: Przesłuchanie nagrań nadesłanych przez uczestników, lub występ na żywo.
  * 2 etap – finał: Prezentacja programów na żywo zakwalifikowanych pianistów na estradzie festiwalowej w Radomiu – Zalew Borki w dniu 17.08.2018 r. [piątek] w kolejności ustalonej przez organizatora.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wzięcia udziału w jam sessions, a Laureat Konkursu dodatkowo w sobotnim {18.08.2018} Koncercie Laureata.
 6. Uczestnicy Konkursu udzielają organizatorom festiwalu zgodę do nieodpłatną rejestrację radiową i telewizyjną, oraz do zamieszczenia fragmentów zarejestrowanych koncertów na płytach i wydawnictwach promujących festiwal.
 7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania zagadnień nieobjętych w niniejszym regulaminie.
 9. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty Zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej festiwalu: www.cafejazz.eu.

 

IV. NAGRODY

Po wysłuchaniu Jury przyzna Nagrodę Główną konkursu : “Jazzową Kawiarkę” – najlepszemu soliście 3000 zł.

Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienie [ 1000 zł. ].

Wszyscy uczestnicy Konkursu Finałowego dostaną Dyplomy Uczestnictwa.

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Kartę Zgłoszenia wraz z nagraniem i zdjęciem należy wysłać na internetowy adres Dyrektora Artystycznego: wkaminski@cafejazz.eu w terminie do dnia 10.07.2018.
 2. O zakwalifikowaniu do konkursu finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie przez organizatora.
 3. Organizator zapewnia:
  * noclegi w czasie trwania Festiwalu;
  * bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu;
  * fortepian lub pianino.
 4. Uczestnicy Konkursu będą mogli bezpłatnie degustować szeroką gamę rodzajów kaw, oraz wziąć udział w alternatywnych metodach jej parzenia.
 5. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.