REGULAMIN KONKURSU III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU JAZZU TRADYCYJNEGO “CAFE JAZZ FESTIVAL” RADOM 17-18-19.08.2018

NAD ZALEWEM BORKI O „JAZZOWĄ KAWIARKĘ”

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji 26-660 Radom ul. Narutowicza 9

Dyr. Art. Wojciech Kamiński – tel. 501 379 787 – e-mail: wkaminski@cafejazz.eu

Mirosław Kalinin [ Organizator ]– tel. 508 232 880 ;

Wojciech Chrzanowski [ Inspicjent ]– tel.501 582 307

II. CELE I ZADANIA KONKURSU

* popularyzacja muzyki jazzowej;

* popieranie i promowanie twórczości solistów i zespołów uprawiających różne odmiany jazzu tradycyjnego;

* aktywizacja jazzowych środowisk twórczych;

* konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk;

* inspirowanie twórczego podejścia do najlepszych tradycji muzyki jazzowej,

które są podstawą konkursu.

* konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk;

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział soliści -instrumentaliści, wokaliści, uprawiający tradycyjne odmiany jazzu.

Kartę Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać łącznie z aktualnym nagraniem.

Demo powinno zawierać co najmniej trzy utwory ;

2. W Konkursie mogą brać udział amatorzy oraz profesjonaliści , bez ograniczeń wiekowych.

3. Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatorów Jury, złożone z czołowych

muzyków i autorytetów jazzu.

4. Konkurs, w zależności od ilości zgłoszeń może przebiegać jedno, lub dwuetapowo:

* 1 etap – eliminacje: Przesłuchanie nagrań nadesłanych przez uczestników, lub występ na żywo.

* 2 etap – finał: Prezentacja programów na żywo zakwalifikowanych pianistów na estradzie festiwalowej w Radomiu – Zalew Borki w dniu 17.08.2018 r. [piątek] w kolejności ustalonej przez organizatora.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wzięcia udziału w jam sessions, a Laureat Konkursu dodatkowo w sobotnim {18.08.2018} Koncercie Laureata.

6. Uczestnicy Konkursu udzielają organizatorom festiwalu zgodę do nieodpłatną rejestrację

radiową i telewizyjną, oraz do zamieszczenia fragmentów zarejestrowanych koncertów na płytach I

wydawnictwach promujących festiwal.

7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w

niniejszym regulaminie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania zagadnień nieobjętych w niniejszym

regulaminie.

9. Regulamin Konkursu oraz formularz Karty Zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej festiwalu: www.cafejazz.eu.

IV. NAGRODY

Po wysłuchaniu Jury przyzna Nagrodę Główną konkursu : “Jazzową Kawiarkę” – najlepszemu soliście 3000 zł.

Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienie [ 1000 zł. ].

Wszyscy uczestnicy Konkursu Finałowego dostaną Dyplomy Uczestnictwa.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Kartę Zgłoszenia wraz z nagraniem i zdjęciem należy wysłać na internetowy adres Dyrektora Artystycznego: wkaminski@cafejazz.eu w terminie do dnia 10.07.2018.

2. O zakwalifikowaniu do konkursu finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie przez organizatora.

3. Organizator zapewnia:

* noclegi w czasie trwania Festiwalu;

* bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy Festiwalu;

* fortepian lub pianino.

4. Uczestnicy Konkursu będą mogli bezpłatnie degustować szeroką gamę rodzajów kaw, oraz wziąć udział w alternatywnych metodach jej parzenia.

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.