W dniu 21 sierpnia 2021 (sobota) o godz. 21.00 odbędzie się losowanie do udziału w konkursie według numeracji zaproszeń (od numeru 001 do numeru 999). Umieszczone w maszynie losującej 10 kul z cyframi biorą udział w losowaniu numeru zaproszenia.  Losowane są trzy cyfry.  Wylosowany numer zaproszony jest na scenę do udziału w konkursie. Czas oczekiwania od wylosowania numeru do zgłoszenia się na scenę wynosi 1 minutę. Jeśli w tym okresie nie ma zgłoszenia, losowany jest następny numer. Wylosowany numer bierze udział w konkursie wiedzy o kawie. Po prawidłowym udzieleniu odpowiedzi, wręczamy nagrodę.