Imprezy towarzyszące  
W porozumieniu z Markiem Mioduszewskim – Prezesem Stowarzyszenia Miejska Partyzantka Gertiatryczna w Radomiu, ustaliliśmy, że w czasie trwania VI edycji Cafe Jazz Festival Radom 2022 w ramach imprez towarzyszących w dniach 19-21 sierpnia Stowarzyszenie zaprezentuje wystawę fotograficzną „PIĘKNO DOJRZAŁE”. Lokalizacja wystawy – pawilon MOSiR na Borkach.