Imprezy towarzyszące  
W porozumieniu z Markiem Mioduszewskim – Prezesem Stowarzyszenia Miejska Partyzantka Gertiatryczna w Radomiu, ustaliliśmy, że w czasie trwania VI edycji Cafe Jazz Festival Radom 2022 w ramach imprez towarzyszących w dniach 19-21 sierpnia Stowarzyszenie zaprezentuje wernisaż wystawy „PIĘKNO DOJRZAŁE„.
Autorzy fotografii (akty osób 55+) w projekcie;
Ewa Rozińska
Krystyna Joanna Szymańska
Łukasz Wójcik
Dorota Wólczyńska
Krzysztof Zdanowicz
Ewa Brodziak
Lokalizacja wystawy – pawilon MOSiR na Borkach w czasie trwania „Cafe Jazz Festival”