Wolontariusze „Cafe Jazz Festival”:

  • Danusia i Olek Konopiński – Gdynia
  • Grażyna i Mirek Kasperscy – Radom
  • Joanna i Andrzej Przybylscy – Piaseczno
  • Klaudia i Michał Kacprzak – Jedlińsk
  • Mirek Kucharski – Piaseczno
  • Tadeusz Sakowski – Otwock
  • Urszula Rycombel – Radom
  • Andrzej Górzyński – Szczecin
  • Petroš Čestmír – Zlate Hory
  • Krystyna i Marek Hyży – Kielce